Nuo 2016 metų spalio 3 dienos ikimokyklinio ugdymo paslaugas teikiame dvejuose pastatuose:

1. Kauno lopšelis-darželis "Aviliukas" įsikūręs adresu A.Mackevičiaus g. 101, Kaunas (tel. 422890);

2. Kauno lopšelis-darželi "Aviliukas" įsikūręs adresu S.Žukausko g. 31, Kaunas (tel.714875).

MŪSŲ UGDYMO FILOSOFIJA

Mums rūpi vaikai, jų socializacija, kuo jie gyvena ir kuo taps ateityje. Gerbiame kiekvieną žmogų ir leidžiame kiekvienam vaikui būti unikaliu. Ugdymas paremtas natūralia vaiko prigimtimi, jo sugebėjimu kurti. Remiantis patirtinio ugdymosi principais, siekiame sukurti visur ir visada ugdančią aplinką. Ugdymo procese taikome aktyviuosius ugdymo(si) metodus. Esame atviri naujovėms ir pokyčiams, siekiame tapti besimokančia organizacija.

Mes suvokiame, kad esame įsipareigoję ir atsakingi:

 • vaikams – už įdomios veiklos organizavimą;
 •  tėvams – už vaikų ugdymo kokybę;
 •  vieni kitiems – už šiltus tarpusavio santykius;
 •  socialiniams partneriams – už įsipareigojimų laikymąsi.
 •  IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS (1-5 M.) VAIKUS UGDOME PAGAL SAVITĄ LOPŠELIO-DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ;                                                                                                                                 
 • PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS (6 M.)  VAIKUS UGDOME PAGAL VALSTYBINĘ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ.

DĖMESIO - NAUJAUSIAS PAKEITIMAS (2018-02-01d.)

 • TĖVŲ SPRENDIMU nuo 2018-09-01 d. 5 metų amžiaus vaikai gali būti ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą (PPT įvertinimas nėra būtinas);
 •  Jei norite 6 metų amžiaus vaiką leisti į pirmą klasę - jis turi būti lankęs priešmokyklinę grupę (nuo 5 m.)

       NORĖDAMI SUTEIKTI VISAPUSIŠKĄ UGDYMĄ, ĮSTAIGOJE ORGANIZUOJAME ŠIAS NEMOKAMAS SPECIALISTŲ PASLAUGAS-BŪRELIUS:

1. LOGOPEDO PASLAUGAS

Su vaikais dirba logopedė DAIVA MICKUVIENĖ

 • išsilavinimas - aukštasis (Šiaulių Universitetas);
 • darbo patirtis - 7 metai (pedagoginis stažas 29m.);
 • profesinė veikla - turi specialiojo pedagogo kvalifikaciją.

2. KERAMIKOS UŽSIĖMIMUS

Su vaikais dirba dailininkas-keramikas MINDAUGAS PRIDOTKAS

 • išsilavinimas - aukštasis, magistro laipsnis
 • darbo patirtis - 16 metų dirba su ikimokyklinio ir pradinių klasių vaikais, mokytojo metodininko kvalifikacija;
 • profesinė veikla - rengia autorines darbų parodas Lietuvos meno galerijose. 

3. KŪNO KULTŪROS UŽSIĖMIMUS

Su vaikais dirba kūno kultūros mokytojas KĘSTUTIS BUNEVIČIUS

 • išsilavinimas - aukštasis, LSU doktorantas
 • darbo patirtis - 7 metai dirba su ikimokyklinio ir pradinių klasių vaikais, vyresniojo mokytojo kvalifikacija;
 • profesinė veikla - vadovauja vaikų sporto klubui "Startukas".

4. MUZIKINIUS UŽSIĖMIMUS

Su vaikais dirba muzikos pedagogė RITA ČIŽAUSKIENĖ

 • išsilavinimas - aukštasis;
 • darbo patirtis - 35 metus dirba su ikimokyklinukais, mokytojos metodininkės kvalifikacija;
 • profesinė veikla - dainuoja Tautos namų chore "Gintaras".

5. MUZIKINIUS UŽSIĖMIMUS

Su vaikais dirba muzikos pedagogė AUŠRA SENDŽIKIENĖ

 • išsilavinimas - aukštesnysis;
 • darbo patirtis - 20 metų dirba su ikimokyklinukais, mokytojos metodininkės kvalifikacija;
 • profesinė veikla - kompozitorė bei vaikiškų dainelių autorė (išleidus CD įrašus:...).

6. KOREKCINĖS MANKŠTOS UŽSIĖMIMUS

Su vaikais dirba kūno kultūros mokytoja DIANA JONIKIENĖ

 • išsilavinimas - aukštasis;
 • darbo patirtis - 3 metus dirba su ikimokyklinukais;
 • profesinė veikla - 

7. PSICHOLOGO PASLAUGAS

Su vaikais dirba psichologė JURGITA PETKINIENĖ

 • išsilavinimas - aukštasis, magistro laipsnis;
 • darbo patirtis - 12 metų dirba su vaikais, 4 kategorijos psichologė;
 • profesinė veikla - Tėvystės įgūdžių lavinimo grupė STEP