Ugdymo paslaugos  
 

Nuo 2016 metų spalio 3 dienos ikimokyklinio ugdymo paslaugas teikiame dvejuose pastatuose:

1. Kauno lopšelis-darželis "Aviliukas" įsikūręs adresu A.Mackevičiaus g. 101, Kaunas (tel. 422890);

2. Kauno lopšelis-darželi "Aviliukas" įsikūręs adresu S.Žukausko g. 31, Kaunas (tel.714875).

   Smile   Smile   Smile   Smile   Smile

 •  IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS (1-5 M.) VAIKUS UGDOME PAGAL SAVITĄ LOPŠELIO-DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ;                                                                                                                                 
 • PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS (6 M.)  VAIKUS UGDOME PAGAL VALSTYBINĘ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ.

DĖMESIO - NAUJAUSIAS PAKEITIMAS (2018-02-01d.)

Pateikiu Švietimo ir mokslo ministerijos informaciją: Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme įteisinama, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. privalomas priešmokyklinis ugdymas įteisinamas vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 m. ir vaikams, kuriems iki kitų metų balandžio 30 d. sueina 6 m.

AR JI TEISINGA? Ar vaiką, gimusį 2014 m. vasario 10 d. privaloma leisti į priešmokyklinę klasę nuo 2019 rugsėjo 1 d.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatyta, kad priešmokyklinis ugdymas yra privalomas visiems vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Šiuo metu nėra teisės akto, nustatančio privalomą priešmokyklinį ugdymą penkerių metų vaikams.

Nuo 2018 m. rugsėjo priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis“.

Direktorė

 
 

   Smile   Smile   Smile   Smile   Smile

       NORĖDAMI SUTEIKTI VISAPUSIŠKĄ UGDYMĄ, ĮSTAIGOJE ORGANIZUOJAME ŠIAS NEMOKAMAS SPECIALISTŲ PASLAUGAS-BŪRELIUS:

1. LOGOPEDO PASLAUGAS

Su vaikais dirba logopedė DAIVA MICKUVIENĖ

 • išsilavinimas - aukštasis (Šiaulių Universitetas);
 • darbo patirtis - 7 metai (pedagoginis stažas 29m.);
 • profesinė veikla - turi specialiojo pedagogo kvalifikaciją.

2. KERAMIKOS UŽSIĖMIMUS

Su vaikais dirba dailininkas-keramikas MINDAUGAS PRIDOTKAS

 • išsilavinimas - aukštasis, magistro laipsnis
 • darbo patirtis - 16 metų dirba su ikimokyklinio ir pradinių klasių vaikais, mokytojo metodininko kvalifikacija;
 • profesinė veikla - rengia autorines darbų parodas Lietuvos meno galerijose. 

3. KŪNO KULTŪROS UŽSIĖMIMUS

Su vaikais dirba kūno kultūros mokytojas KĘSTUTIS BUNEVIČIUS

 • išsilavinimas - aukštasis, LSU doktorantas
 • darbo patirtis - 7 metai dirba su ikimokyklinio ir pradinių klasių vaikais, vyresniojo mokytojo kvalifikacija;
 • profesinė veikla - vadovauja vaikų sporto klubui "Startukas".

4. MUZIKINIUS UŽSIĖMIMUS

Su vaikais dirba muzikos pedagogė RITA ČIŽAUSKIENĖ

 • išsilavinimas - aukštasis;
 • darbo patirtis - 35 metus dirba su ikimokyklinukais, mokytojos metodininkės kvalifikacija;
 • profesinė veikla - dainuoja Tautos namų chore "Gintaras".

5. MUZIKINIUS UŽSIĖMIMUS

Su vaikais dirba muzikos pedagogė AUŠRA SENDŽIKIENĖ

 • išsilavinimas - aukštesnysis;
 • darbo patirtis - 20 metų dirba su ikimokyklinukais, mokytojos metodininkės kvalifikacija;
 • profesinė veikla - kompozitorė bei vaikiškų dainelių autorė (išleidus CD įrašus:...).

6. ŠOKIŲ UŽSIĖMIMUS

Su vaikais dirba šokio mokytoja SKAISTĖ ELSTERYTĖ

 • išsilavinimas - aukštasis;
 • darbo patirtis - 3 metus dirba su ikimokyklinukais;
 • profesinė veikla - 

7. PSICHOLOGO PASLAUGAS

Su vaikais dirba psichologė JURGITA PETKINIENĖ

 • išsilavinimas - aukštasis, magistro laipsnis;
 • darbo patirtis - 12 metų dirba su vaikais, 4 kategorijos psichologė;
 • profesinė veikla - Tėvystės įgūdžių lavinimo grupė STEP, "Zipio draugai".