Ugdymo kokybės samprata  
 

 

KAS MUMS YRA UGDYMO KOKYBĖ?

SAUGUS VAIKAS:

 • Fizinė aplinka pritaikyta pagal vaikų amžių ir tenkina jų pagrindinius poreikius – žaisti, judėti.
 • Suaugusių santykis su vaiku padeda savigarbos, pasitikėjimo, orumo ugdymuisi , užtikrina vaikui komfortą ir gerovę.

KRYPTINGAS UGDYMO ORGANIZAVIMAS:

 • Vaiko galių, gebėjimų atpažinimas ir pritaikymas vaiko ugdymuisi.
 • Savaitės veiklos uždavinių ir ugdomosios  veiklos orientavimas į jo ugdymosi rezultatus.
 • Nuolatinis vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas.

PEDAGOGŲ PROFESIONALUMAS IR KŪRYBIŠKUMAS:

 • Pedagogas pastebi ir palaiko vaiko iniciatyvą ką nors sužinoti, atrasti, išbandyti ir t.t.
 • Gerbia vaiko žaidimą, padeda vaikui jį plėtoti ir panaudoja vaiko pasiekimų ugdymuisi.
 • Kokybiškai bendradarbiauja su  vaiko šeima.
 • Ugdymo aplinką panaudoja visapusiškam vaiko ugdymuisi.

KOKYBIŠKA SĄVEIKA SU VAIKO TĖVAIS:

 • Nuolatinis bendradarbiavimas, keitimasis informacija apie vaiką ir jo ugdymąsi.
 • Abipusis pasitikėjimas ir pagarba.
 • Pedagogų pagalba ir parama tėvams – išklausymas, palaikymas, nukreipimas savipagalbai.
 • Pedagogai bendraudami su tėvais suteikia jiems saugumo, užtikrina pokalbių konfidencialumą