UGDYMAS    


VIZIJA

Kauno lopšelis-darželis „Aviliukas“ – laimingo vaiko darželis.
 
 
 MISIJA
    
Kauno lopšelis-darželis „Aviliukas“ – besimokanti ikimokyklinė įstaiga, ugdanti 1-6 metų amžiaus vaikus, akcentuojanti patirtinio ugdymosi principus, kurianti aplinką, tenkinančią vaikų žinių troškimą bei poreikį veikti ir kurti, siekianti užtikrinti mokyklinę brandą.