APIE DARŽELĮ  
 
Vaikų  darželis ,,Aviliukas‘‘ – įsteigtas 1958 m. Žymesni kaimynai ir socialiniai partneriai: ,,Saulės‘‘ gimnazija, J.Vienožinskio kolegijos menų fakultetas, Z. Kuzmickio muziejus-biblioteka ir įspūdingas ,,Pelėdų‘‘ kalnas. Darželis įkurtas nuosavų namų aplinkoje, pastatas - netipinis (statytas 1935m.), primenantis namus. Turime didelį kiemą, kuriame yra  daug žalumos bei geros sąlygos fiziniam vaikų aktyvumui.
Darželyje veikia dvi mišraus amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupės. "Saulutės" grupėje ugdomi 3-5 metų, o "Bitučių" grupėje - 5-6 metų amžiaus vaikai. Grupių darbo laikas nustatomas atsižvelgiant į tėvų poreikius. 2016-2017 m.m. grupės veiks 10,30 ir 12 val. Ugdymas vykdomas remiantis lopšelio-darželio "Aviliukas" ikimokyklinio ugdymo programa bei Valstybine Priešmokyklinio ugdymo programa. Įstaigoje yra teikiama logopedo, psichologo pagalba bei sudarytos palankios sąlygos vaikų fizinei bei meninei raiškai.

        Mišraus amžiaus vaikų grupės - mūsų darželio privalumas. Vaikai jaučiasi kaip didelėje šeimoje: mažieji stebi vyresniuosius, vyresnieji padeda mažiesiems. Darželio bendruomenė vaikų kultūrą pripažįsta kaip vertybę, o vaikus - kaip kultūros kūrėjus. Daug dėmesio skiriame vaikų socializacijai (organizuojame daug išvykų, dalyvaujame kitų miesto įstaigų organizuojamuose projektuose ir renginiuose). Nuolat plečiami socialiniai ir kultūriniai ryšiai su socialiniais partneriais, sudarantys sąlygas ugdymo kokybės gerinimui, tęstinumui.