Vadovo veiklos metinės ataskaitos    

DIREKTORĖS (KRISTINOS ŠATAITIENĖS) VEIKLOS ATASKAITOS