Vadovo veiklos metinės ataskaitos  
 

DIREKTORĖS (KRISTINOS ŠATAITIENĖS) VEIKLOS ATASKAITOS