Vadovo darbotvarkė  
 
                   Direktorės Kristinos Šataitienės darbotvarkė