Vadovo darbotvarkė  
 
Direktorės Kristinos Šataitenės 
DARBOTVARKĖ (spalio mėn.)
DIENA, VEIKLA
6 d. Vadovų pasitarimas Dėl 2020 metų veiklos organizavimo (KPKC)
7d. Pasitarimas su internetinės svetainės atnaujinimo darbo grupe
11d. Pasitarimas su projekto "Tarptautinės grupės ikimokyklinukams" darbo grupe dėl priemonių įgyvendinimo
18 d. Mokytojų tarybos posėdis
20 d. Pasitarimas dėl ES projekto "Tarptautienės grupės ikimokyklinukams" priemonių įgyvendinimo (Šv.skyrius)
20 d. Įstaigos tarybos posėdis

22 d. Savanorės iš Belgijos savaitės veiklos aptarias ir refleksija (anglų k.)

31d. Darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščio tvirtinimas