Vadovo darbotvarkė  
 
Direktorės Kristinos Šataitenės 
DARBOTVARKĖ (gruodžio mėn.)
DIENA, VEIKLA

4 d. 10 val. Dalyvavimas informaciniame - konsultaciniame renginyje  „Streikas švietimo įstaigoje" (KPKC).

       14 val. Dalyvavimas darbo grupės pasitarime dėl 2020 m. veiklos plano rengimo.

11d. 9 val. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialisto atestacijos komisijos posėdis.

12 d. 15 val. Vadovų pasitarimas su KBĮBA atstovais (KPKC).

        17.30 val. Įstaigos tarybos posėdis.

13 d. 9-15 val. Susitikimas su VšĮ „Actio Catholica Patria" darbuotojais dėl ES projekto "#glocal" įgyvendinimo.
17 d. 10-12 val. Svečių iš PO priėmimas dėl ES projekto "#glocal" įgyvendinimo.
18 d. Susitikimas ES projekto "Tarptautienės grupės ikimokyklinukams" priemonių įgyvendinimo (Šv.skyrius)

19 d. Savanorės iš Belgijos veiklos aptarimas ir refleksija (anglų k.)

31d. Darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščio tvirtinimas