Patalpų nuoma  
 

Nuo 2016 m. balandžio 1 dienos patalpos nenuomojamos