Įstaigos veiklos ataskaitos    

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO "AVILIUKAS" (BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS) METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS