Vaikų priėmimas  
 

                                    VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA                               

 Nuo 2010 m. birželio 1 d. vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas. Daugiau informacijos rasite šiuo adresu: www.kaunas.lt/paslaugos/svietimas 

 Prašymai pildomi elektroniniu būdu pagal Aprašo priede pateiktą prašymo formą. Prašymus pateikti galite:
* Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriuje vyriausiajai specialistei Editai Mikelionienei (J.Gruodžio g. 16, 21 kabinetas, telefonas (8  37) 208 427);
* Kauno lopšelyje-darželyje "Aviliukas". Už vaikų registravimą į darželį atsakinga raštvedė. Išvykus atsakingam už vaikų registravimą darbuotojui, kreiptis į administraciją arba telefonu (8  37) 714875;
* elektroniniu būdu Kauno miesto savivaldybės paslaugų portale: http://ep.kaunas.lt/ 
 
Registruojant vaikus į eilę darželyje būtina turėti:
1. Gimimo liudijimo kopiją;
2. Pažymą apie vaiko ir vieno iš tėvų (globėjų) deklaruotą gyvenamąją vietą (priimami tik Kauno miesto savivaldybėje deklaruoti gyventojai);
3. Dokumentus, kurie patvirtintų šeimos sudėtį ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė (suteikiama tik prašymą rašant iki kovo 1 d.).
 
Įstaigoje (S.Žukausko g.31) prašymai priimami: I-V nuo 8.00-12.00 ir 12.30-14.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.30 val.)
Tėvai gali sužinoti apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes, šiuo adresu: www.kaunas.lt/svietimas
 
Grupių sudarymas
 • Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 d. Jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.
• Grupes savo įsakymu sudaro švietimo įstaigos direktorius, gavęs iš švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojo priimamų vaikų sąrašus.

 

ATSIPRAŠOME, BET ŠIUO METU LAISVŲ VIETŲ GRUPĖSE NETURIME

Nuo 2020-01-01d. įsigalios nauja centralizuoto priėmimo tvarka