Vaikų priėmimas  
 

                                    VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA                               

 Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas tvarka, įsigaliojusi nuo 2020-01-01 dienos. Daugiau informacijos rasite šiuo adresu: www.kaunas.lt/paslaugos/svietimas 

 Prašymai pildomi:
*elektroniniu būdu adresu http://i-darzeli.kaunas.lt

* Kauno lopšelyje-darželyje "Aviliukas" (adresu S. Žukausko g.31, Kaunas). Už vaikų registravimą į darželį atsakinga raštvedė R.Cibulskienė. Išvykus atsakingam už vaikų registravimą darbuotojui, kreiptis į administraciją arba telefonu (8  37) 714875; 

Registruojant vaikus į eilę darželyje būtina informacija:
1. Vaiko vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo liudijimo kopija);
2. Vaiko ir tėvų (globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta (priimami tik Kauno miesto savivaldybėje deklaruoti gyventojai);
3. Dokumentus, kurie patvirtintų šeimos sudėtį ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė (pirmumas - kai brolis ar sesuo jau lanko mūsų įstaigą, rotuojamo kario vaikas, vaikai, kuriems paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, prioritetas - įvaikintas arba globojamas vaikas, prieglobsčio prašytojų vaikas, neįgalus vaikas, vaikas iš soc. remtinos šeimos, vaikas iš daugiavaikės šeimos, vaikas iš likviduotos įstaigos);

4. Nurodoma, pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (ne daugiau kaip 2).

Jei vaikas patenka į 1 iš 2 pageidautinų įstaigų, per 5 d. d. turi raštu informuoti ar nori ir toliau laukti eilėje į kitą įstaigą. Neinformavus - vaikas išbraukiamas iš alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilės.

 
Įstaigoje (S.Žukausko g.31) prašymai priimami: I-V nuo 8.00-12.00 ir 12.30-16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.30 val.)
Tėvai gali sužinoti apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes, šiuo adresu: www.kaunas.lt/svietimas
 
Grupių sudarymas
 • Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 d. Jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.
• Grupes savo įsakymu sudaro švietimo įstaigos direktorius, gavęs iš švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojo priimamų vaikų sąrašus.

 

ATSIPRAŠOME, BET ŠIUO METU LAISVŲ VIETŲ GRUPĖSE NETURIME