Parama, labdara  
 
 
  TIK JŪSŲ GERANORIŠKUMAS IR PARAMA DARŽELIUI, PADEDA MUMS KURTI IR                      TOBULINTI, VAIKŲ UGDYMO APLINKĄ                  
 
 • Tėvai/globėjai, rėmėjai finansinę paramą gali skirti pavedimu (sąskaitos numeris nurodytas apačioje);
 • Paramos lėšos (GPM 2% ar laisvanoriška parama) naudojama įstaigos edukacinės aplinkos kūrimui, bei kitoms įstaigos bendruomenės reikmėms;
 • Pasiūlymus konkretiems pirkiniams gali pateikti:    
                 - Tėvai/globėjai – per tėvų tarybos narius;
                 - Mokytojai – per mokytojų tarybą;
                 - Įstaigos administracija – per įstaigos tarybą.

 • Pasiūlymai konkretiems pirkiniams ar paslaugoms įsigyti svarstomi artimiausiame įstaigos tarybos posėdyje;
 • Įstaigos tarybos teikimu, sprendimai perduodami įstaigos administracijai atlikti pirkimus;
 •  Paslaugos ir pirkiniai perkami per mokyklos sąskaitą dedikuotą tėvų fondui ir vyksta pagal įstaigoje nustatytą VP tvarką;
 • Pirkiniai pajamuojami/registruojami pagal įstaigoje numatytą  Apskaitos politiką. 

Pagrindinės tėvų paramos lėšų panaudojimo kryptys:

 • Mokymo ir ugdymo(si) priemonės;
 • Vaikų/tėvų iniciatyvos ir projektai;
 • Papildomi mokymai, seminarai, lektoriai.

                                     PARAMOS SKYRIMO TVARKA:                                                 

Vardas, pavardė ar Įmonės pavadinimas         

Vardenis Pavardenis

 

Suma                         

XXX EUR

Gavėjo vardas ir pavardė/pavadinimas             

Kauno lopšelis-darželis „Aviliukas“

Sąskaitos Nr.            

LT 724010042500238106

Gavėjo kredito įstaiga            

AB DNB bankas

Mokėjimo paskirtis      

Vardenis, pavardenis

„Bitučių“ (...)  grupė,

Parama darželiui (XXX priemonei įgyvendinti)