Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigos Kvalifikacijos kategorija Grupė, kurioje pedagogas dirba  Kontaktai
1.

Kristina

Šataitienė

Aukštasis, magistro l. Direktorė III vadybinė  

(8  37) 714875;

867380407;

aviliukasvd@gmail.com

kristina.sat@gmail.com

2.

Zina

Langaitienė

Aukštasis

Direkt.pavad.

ugdymui

I vadybinė  

(837) 714875

aviliukasvd@gmail.com

3.

Aušra

Sendžikienė

Aukštasis Muzikos ped.

Mokytojo

metodininko

   
4.

Rita

Čižauskienė

Aukštasis Muzikos ped.

Mokytojo

metodininko

   
5. Kęstutis Bunevičius Aukštasis, magistro l. Kūno kultūros ped.

Vyresniojo

mokytojo

   
6. Mindaugas Pridotkas Aukštasis Meninio ugd. ped.

Vyresniojo

mokytojo

   
7.

Daiva

Mickuvienė

Aukštasis Logopedė Neatestuota    
8.

Jurgita

Petkinienė

Aukštasis, magistro l. Psichologė III kategorija  

tel.867585380

j.petkiniene@gmail.com 

9.

Rūta

Grinkienė

Aukštasis

Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Saulutės" gr.

 tel.422890

saulutegr@gmail.com

10.

Sabina

Barysienė

Aukštesnysis Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Bitutės" gr.

tel.868353162

sabina.auklyte@gmail.com

11.

Gražina

Baronienė

Aukštasis Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Saulutės" gr.

tel.422890

saulutegr@gmail.com

12.

Asta

Meiliūnienė

Aukštasis Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Drugelio" gr.

 tel.868348213

drugeliogr@gmail.com

 

13. Erika Lapačinskienė Aukštasis Auklėtoja  Neatestuota "Drugelio" gr.

 tel.868348213

drugeliogr@gmail.com

14.

Reda

Janulienė

Aukštasis Auklėtoja Vyresniosios

auklėtojos

"Laumžirgio" gr.

 tel.868357808

laumzirgiogrupe@gmail.com

15.

Donata

Baltrūnaitė

Studijuoja Auklėtoja  Neatestuota "Bitutės" gr.  tel.422890
16.

Gintarė

Mačienė

Aukštasis Auklėtoja  Neatestuota "Žiogelio" gr.

 tel.868353762

ziogeliogr@gmail.com

17.

Daiva

Penkauskienė

Auklėtoja Aukštesnysis

Auklėtojos

metodininkės

"Jonvabalio" gr.

 tel.868357656

jonvabaliogr@gmail.com

18.

Radvydė Lygnugarytė

Studijuoja Auklėtoja Neatestuota

"Skruzdėliuko" gr.

 tel.868353406

skruzdeliukogr@gmail.com

19.

Drąsutė Jarmulkaitė

Aukštasis Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

 "Boružėlės" gr.

(8  37) 422 890

aviliukasvd@gmail.com

20. Laima Marčiulynienė Aukštasis Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Boružėlės" gr.

(8  37) 422 890

saulutegr@gmail.com

21.

Gita

Bagušienė

Aukštesnysis Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Vikšrelio" gr.

(8  37) 422 890

aviliukasvd@gmail.com

22.

Barbora

Dimšaitė

Aukštasis Auklėtoja Neatestuota

"Kamanės" gr.

(8  37) 422 890

aviliukasvd@gmail.com

23.

Dovilė

Juočerienė

Aukštasis Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Sraigutės" gr.

tel.868353260

sraigutesgr@gmail.com

24.

Sonata

Lasickaitė

Aukštasis  Auklėtoja Neatestuota

 "Voriuko" gr.

(8  37) 422 890 

aviliukasvd@gmail.com

 25.

Giedrė

Elsterienė

Aukštesnysis Auklėtoja

Auklėtojos

metodininkės

"Šimtakojo" gr.

 te.868357544

simtakojogr@gmail.com

 26. Jurgita Alaburdienė Aukštesnysis  Auklėtoja  Neatestuota "Šimtakojo" gr.

 tel.868357544

simtakojogr@gmail.com

 27. Jolanta Steponavičienė Aukštesnysis Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Voriuko" gr.

 tel.868353822

voriukogr@gmail.com

 28.

Julija

Aleliūnienė

Aukštasis Auklėtoja  Neatestuota "Skruzdėliuko" gr.

tel.868353406 

skruzdeliukogr@gmail.com

 29.

Vaida

Bagušienė

 Aukštasis  Auklėtoja  Neatestuota  "Kamanės" gr.

 tel.868353651

kamanesgr@gmail.com

30.

Ona

Daniūnienė

  Aukštasis Auklėtoja Neatestuota

"Sraigutės" gr.

"Vikšrelio" gr.

tel.868353260

tel.868353180

 

31. 

Donata

Sirvydaitė

Studijuoja Auklėtoja Neatestuota "Žiogelio" gr.

 tel.868353762

ziogeliogr@gmail.com

32.

Diana

Jonikienė

Aukštasis Kūno kultūros pedagogė Neatestuota    
33.

Deimantė

Puskunigienė

Aukštasis Auklėtoja Neatestuota  "Kamanės" gr.

tel.868353651

kamanesgr@gmail.com

Šiuo metu laisvų pedagogų darbo vietų nėra.