Pedagogai  
 

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigos Kvalifikacijos kategorija Grupė, kurioje pedagogas dirba  Kontaktai
1.

Kristina

Šataitienė

Aukštasis, magistro l. Direktorė III vadybinė  

(8  37) 714875;

867380407;

aviliukasvd@gmail.com

kristina.sat@gmail.com

2.

Zina

Langaitienė

Aukštasis

Direkt. pavaduotoja

ugdymui

I vadybinė  

(837) 714875

aviliukasvd@gmail.com

3.

Aušra

Sendžikienė

Aukštasis Meninio ugdymo, muzikos mokytoja

Mokytojo

metodininko

   
4.

Rita

Čižauskienė

Aukštasis Meninio ugdymo, muzikos mokytoja

Mokytojo

metodininko

   
5.

Kęstutis

Bunevičius

Aukštasis, magistro l. Kūno kultūros mokytojas

Mokytojo

metodininko

   
6. Mindaugas Pridotkas Aukštasis Meninio ugdymo, keramikos mokytojas

Mokytojo

metodininko

   
7.

Daiva

Mickuvienė

Aukštasis Logopedė Logopedo, spec. pedagogo    
8.

Jurgita

Petkinienė

Aukštasis, magistro l. Psichologė III kategorija  

tel.867585380

j.petkiniene@gmail.com 

9.

Skaistė

Elsterytė

Aukštasis Šokio mokytoja Mokytojos    
10.

Rūta

Grinkienė

Aukštasis

Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Saulutės" gr.

 

 

 tel.868348287

saulutegr@gmail.com

 

11.

Sabina

Barysienė

Aukštesnysis Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Bitutės" gr.

tel.868353162

bitutesgr@gmail.com

12.

Gražina

Baronienė

Aukštasis Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Saulutės" gr.

 

"Bitutės" gr.

tel.868348287

saulutegr@gmail.com

tel.868353162

bitutesgr@gmail.com

13.

Asta

Meiliūnienė

Aukštasis Auklėtoja

Auklėtojos

metodininkės

"Drugelio" gr.

 tel.868348213

drugeliogr@gmail.com

 

14.

Erika

Lapačinskienė

Aukštasis Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Drugelio" gr.

 tel.868348213

drugeliogr@gmail.com

145

Reda

Janulienė

Aukštasis Auklėtoja Vyresniosios

auklėtojos

"Jonvabalio" gr.

 tel.868357656

jonvabaliogr@gmail.com

16.

Gintarė

Mačienė

Aukštasis Auklėtoja  Auklėtojos ATOSTOGOS  
17.

Daiva

Penkauskienė

Aukštesnysis Aukštesnysis

Auklėtojos

metodininkės

"Jonvabalio" gr.

 tel.868357656

jonvabaliogr@gmail.com

18.

Regina Skačkauskienė

 Studijuoja  Auklėtoja

Neatestuota

 

"Voriuko" gr.

 tel.868353822

voriukogr@gmail.com

19.

Drąsutė Jarmulkaitė

Aukštasis Auklėtoja

Auklėtojos

metodininkės

 "Boružėlės" gr.

tel.868353417

boruzelesgr@gmail.com

20. Laima Marčiulynienė Aukštasis Auklėtoja

Auklėtojos

metodininkės 

 

"Boružėlės" gr.

 

"Skruzdėliuko" gr.

tel.868353417

boruzelesgr@gmail.com

tel.868353406

skruzdeliukogr@gmail.com

21.

Gita

Bagušienė

Aukštesnysis Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Vikšrelio" gr.

tel.868353180

viksreliogr@gmail.com

22.

 Ona

Daniūnienė

 Aukštasis  Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

 "Vikšrelio" gr.

 

"Sraigutės" gr.

te.868353180

viksreliogr@gmail.com

tel.868353260

sraigutesgr@gmail.com 

23.

Dovilė

Juočerienė

Aukštasis Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Sraigutės" gr.

tel.868353260

sraigutesgr@gmail.com

 24.

Giedrė

Elsterienė

Aukštesnysis Auklėtoja

Auklėtojos

metodininkės

"Šimtakojo" gr.

 te.868357544

simtakojogr@gmail.com

 25.

Indrė

Surplė

Aukštasis, studijuoja  Auklėtoja  Neatestuota "Voriuko" gr.

 tel.868353822

voriukogr@gmail.com

 26. Jolanta Steponavičienė Aukštesnysis Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Šimtakojo" gr.

 tel.868357544

simtakojogr@gmail.com

 27.

Milda

Zinkevičiūtė

 

Aukštasis, magistras Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Skruzdėliuko" gr.

tel.868353406 

skruzdeliukogr@gmail.com

 28.

Vaida

Bagdonavičienė

 Aukštasis  Auklėtoja  Auklėtojos  "Kamanės" gr.

 tel.868353651

kamanesgr@gmail.com

29. 

Donata

Sirvidaitė

Aukštasis Auklėtoja Auklėtojos "Žiogelio" gr.

 tel.868353762

ziogeliogr@gmail.com

30.

Lilijana

Urbonienė

Aukštasis Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

 "Laumžirgio" gr.

tel.868357808

laumzirgiogrupe@gmail.com 

31.

Karolina

Enciūtė

Aukštasis Auklėtoja Auklėtojos 

"Kamanės" gr.

 

"Žiogelio" gr.

tel.868353651

kamanesgr@gmail.com

tel.863353762

ziogeliogr@gmail.com

32.

Lina 

Jančaitienė

Aukštasis, studijuoja Auklėtoja Neatestuota

"Laumžirgio" gr.

9

laumzirgiogrupe@gmail.com 

Šiuo metu laisvų pedagogų darbo vietų nėra, bet jei svajojate prisijungti prie mūsų komandos, atsiųskite savo CV.