Pedagogai    

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigos Kvalifikacijos kategorija Grupė, kurioje pedagogas dirba  Kontaktai
1.

Kristina

Šataitienė

Aukštasis, magistro l. Direktorė III vadybinė  

(8  37) 714875;

867380407;

aviliukasvd@gmail.com

kristina.sat@gmail.com

2.

Zina

Langaitienė

Aukštasis

Direkt.pavad.

ugdymui

I vadybinė  

(837) 714875

aviliukasvd@gmail.com

3.

Aušra

Sendžikienė

Aukštasis Muzikos ped.

Mokytojo

metodininko

   
4.

Rita

Čižauskienė

Aukštasis Muzikos ped.

Mokytojo

metodininko

   
5. Kęstutis Bunevičius Aukštasis, magistro l. Kūno kultūros ped.

Mokytojo

metodininko

   
6. Mindaugas Pridotkas Aukštasis Meninio ugd. ped.

Mokytojo

metodininko

   
7.

Daiva

Mickuvienė

Aukštasis Logopedė Logopedo, spec.pedagogo    
8.

Jurgita

Petkinienė

Aukštasis, magistro l. Psichologė III kategorija  

tel.867585380

j.petkiniene@gmail.com 

9.

Rūta

Grinkienė

Aukštasis

Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Saulutės" gr.

 

"Bitutės" gr.

 tel.868348287

saulutegr@gmail.com

tel.868353162

bitutesgr@gmail.com

10.

Sabina

Barysienė

Aukštesnysis Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Bitutės" gr.

tel.868353162

bitutesgr@gmail.com

11.

Gražina

Baronienė

Aukštasis Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Saulutės" gr.

tel.868348287

saulutegr@gmail.com

12.

Asta

Meiliūnienė

Aukštasis Auklėtoja

Auklėtojos

metodininkės

"Drugelio" gr.

 tel.868348213

drugeliogr@gmail.com

 

13. Erika Lapačinskienė Aukštasis Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Drugelio" gr.

 tel.868348213

drugeliogr@gmail.com

14.

Reda

Janulienė

Aukštasis Auklėtoja Vyresniosios

auklėtojos

"Jonvabalio" gr.

 tel.868357656

jonvabaliogr@gmail.com

15.

Gintarė

Mačienė

Aukštasis Auklėtoja  Auklėtojos ATOSTOGOS  
16.

Daiva

Penkauskienė

Auklėtoja Aukštesnysis

Auklėtojos

metodininkės

"Jonvabalio" gr.

 tel.868357656

jonvabaliogr@gmail.com

17.

 Edita Ževžikovienė

 Auklėtoja  Aukštasis

Auklėtojos

metodininkės

"Voriuko" gr.

 tel.868353822

voriukogr@gmail.com

18.

Drąsutė Jarmulkaitė

Aukštasis Auklėtoja

Auklėtojos

metodininkės

 "Boružėlės" gr.

tel.868353417

boruzelesgr@gmail.com

19. Laima Marčiulynienė Aukštasis Auklėtoja

Auklėtojos

metodininkės 

 

"Boružėlės" gr.

 

"Skruzdėliuko" gr.

tel.868353417

boruzelesgr@gmail.com

tel.868353406

skruzdeliukogr@gmail.com

20.

Gita

Bagušienė

Aukštesnysis Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Vikšrelio" gr.

tel.868353180

viksreliogr@gmail.com

21.

 Ona

Daniūnienė

 Aukštasis  Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

 "Vikšrelio" gr.

 

"Sraigutės" gr.

te.868353180

viksreliogr@gmail.com

tel.868353260

sraigutesgr@gmail.com 

22.

Dovilė

Juočerienė

Aukštasis Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Sraigutės" gr.

tel.868353260

sraigutesgr@gmail.com

 23.

Giedrė

Elsterienė

Aukštesnysis Auklėtoja

Auklėtojos

metodininkės

"Šimtakojo" gr.

 te.868357544

simtakojogr@gmail.com

 24. Jurgita Alaburdienė Aukštesnysis  Auklėtoja  Auklėtojos "Laumžirgio" gr.

 tel.868357808

laumzirgiogrupe@gmail.com

 25. Jolanta Steponavičienė Aukštesnysis Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Šimtakojo" gr.

 tel.868357544

simtakojogr@gmail.com

 26.

Milda

Zinkevičiūtė

 

Aukštasis, magistras Auklėtoja

Vyresniosios

auklėtojos

"Skruzdėliuko" gr.

tel.868353406 

skruzdeliukogr@gmail.com

 27.

Vaida

Bagdonavičienė

 Aukštasis  Auklėtoja  Auklėtojos  "Kamanės" gr.

 tel.868353651

kamanesgr@gmail.com

28. 

Donata

Sirvydaitė

Aukštasis Auklėtoja Auklėtojos "Žiogelio" gr.

 tel.868353762

ziogeliogr@gmail.com

29.

Skaistė

Elsterytė

Aukštasis neun. Kūno kultūros pedagogė Mokytojos    
30.

Karolina

Enciūtė

Aukštasis Auklėtoja Auklėtojos 

"Kamanės" gr.

 

"Voriuko" gr.

tel.868353651

kamanesgr@gmail.com

tel.868353822

voriukogr@gmail.com

Šiuo metu laisvų pedagogų darbo vietų nėra, bet jei svajojate prisijungti prie mūsų komandos, atsiųskite savo CV.