Darbo grupės  
 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (Direktorės įsakymas 2018-11-20 Nr.V-28)

Pirmininkė: Zina Langaitienė;
Nariai: Daiva Mickuvienė
;
                  Kotryna Mickūnaitė;
                  Kęstutis Bunevičius;
Jurgita Petkinienė.

MOKYTOJŲ TARYBA (Direktorės įsakymas 2018-10-21 Nr.V-25a)

Pirmininkė: Kristina Šataitienė;
Nariai: 31 pedagogas

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA (Švietimo skyriaus vedėjo įsakymas 2018-11-13 Nr.35-434) 

Pirmininkė: Kristina Šataitienė (direktorė);
Sekretorė: Daiva Penkauskienė (ikimok. ugdymo auklėtoja metodininkė);
Nariai: Audronė Bukmanaitė (švietimo skyriaus vyriausioji specialistė);
Aušra Sendžikienė (meninio ugdymo mokytoja metodininkė);
Giedrė Elsterienė (ikimok. ugdymo auklėtoja metodininkė);
Jonas Venspolis (Mackevičiaus tėvų atstovas);
Asta Jocienė (Žukausko tėvų atstovas);