VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (Direktorės įsakymas 2017-09-06 Nr.V-27)

Pirmininkė: Zina Langaitienė;
Nariai: Daiva Mickuvienė
;
                  Diana Jonikienė;
                  Kęstutis Bunevičius;
Jurgita Petkinienė.

MOKYTOJŲ TARYBA (Direktorės įsakymas 2017-09-01 Nr. V-22)

Pirmininkė: Kristina Šataitienė;
Nariai: 31 pedagogai

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA (Direktorės įsakymas 2016-09-01 Nr. V-53) 

Pirmininkė: Kristina Šataitienė;
Sekretorė: Daiva Penkauskienė;
Nariai: Aušra Sendžikienė;
Giedrė Elsterienė;
Jonas Venspolis;
Asta Jocienė;
Sabina Barysienė.