Šnekučiuojamės su Daiva  
 

            SU VAIKAIS ŠNEKUČIOJASI LOGOPEDĖ, SPECIALIOJI PEDAGOGĖ        DAIVA MICKUVIENĖ