INFORMAVIMAS APIE PAŽEIDIMUS  
 

Informuojame, kad pastebėję lopšelyje-darželyje "Aviliukas" padarytą, daromą arba planuojamą pažeidimą, galite informuoti mus, jei matote:

 

 • pavojų visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojų aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimą;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimą;
 • neteisėtu būdu įgytą turtą;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimą, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

SVARBU! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus.

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 • Atsiunčiant pranešimą (forma Aprašo 1 priedas) paštu adresu S.Žukausko g.31, Kaunas. Siunčiant pranešimą paštu po Įmonės pavadinimu turi būti nurodoma žyma „PRANEŠIMAS PAGAL PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ“
 • el. paštu: informacija@darzelisaviliukas.lt

Asmuo atsakingas už pranešimų nagrinėjimą: Zina Langaitienė

 

Teisės aktais reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą:

 • Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.