SMAGU, KAD DOMITĖS MŪSŲ DARŽELIU...

Smile     Smile     Smile     Smile

Šeimų kūrybinis projektas

„MARGUČIŲ PAVASARIS“

Kviečiame visus, visus didelius ir mažus, tėvelius, senelius, seses ir brolius dalyvauti velykinėje parodoje „Margučių pavasaris“. Parodai pateikiami margučiai: pinti, nerti, velti, iš medžio, popieriaus, tekstilės, molio dirbiniai. Jais puošime medžių šakas pirmame aukšte. Darbus pristatyti iki balandžio 18 d. į savo grupes.

Parodos organizatorės: Milda, Drąsutė, Laimutė

Mieli  Tėveliai,

Kviečiame į paskaitą - diskusiją su psichologe: „Pozityvus bendravimas su vaiku“ 

Kartu su psichologe diskutuosime:    

  • Vaikų netinkamo elgesio priežastys.
  • Kodėl bausmės neveiksmingos?
  • Auklėjimo (be dramų) principai.

Diskusija vyks balandžio 16d. 17.30 val. lopšelyje – darželyje „Aviliukas“ (Žukausko g. 31)

Jums rūpimus ir svarbius klausimus iš anksto galite užduoti el.paštu: j.petkiniene@gmail.com

Kovo 7 d. įstaigos bendruomenė susirinko į Kaziuko šventę.
Tėvelius ir vaikus Kazimieras, Kazienė ir Kazytė pakvietė į mugę.
Mugėje vaikai turėjo galimybę patys prekiauti, įkainuoti prekes, derėtis, apsispręsti, kokių prekių norėtų ir ką galėtų įsigyti. Tėveliai vaikams padėjo suskaičiuoti pinigėlius, bendrauti, paprašyti, pasiūlyti prekes.
Mugėje koncertavo ir liaudies žaidimų mokė Kauno Pilėnų Progimnazijos mokiniai.

5-6 m. VAIKŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI, 

Pateikiu Švietimo ir mokslo ministerijos informaciją: Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme įteisinama, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. privalomas priešmokyklinis ugdymas įteisinamas vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 m. ir vaikams, kuriems iki kitų metų balandžio 30 d. sueina 6 m.
AR JI TEISINGA? Ar vaiką, gimusį 2014 m. vasario 10 d. privaloma leisti į priešmokyklinę klasę nuo 2019 rugsėjo 1 d.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatyta, kad priešmokyklinis ugdymas yra privalomas visiems vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Šiuo metu nėra teisės akto, nustatančio privalomą priešmokyklinį ugdymą penkerių metų vaikams.

Nuo 2018 m. rugsėjo priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis“.

Grupės nuo 2019 metų bus formuojamos tik gegužės 1-31 dienomis

.