SMAGU, KAD DOMITĖS MŪSŲ DARŽELIU...

Smile     Smile     Smile     Smile

Jei nematėte, darželio koridoriuje eksponuojama "Sraigutės" ir "Vikšrelio" grupių tėvų ir vaikų darbų "Rudens gėrybių" paroda...

MŪSŲ DARŽELIS DALYVAVO RESPUBLIKINIAME MOKYKLŲ EDUKACINIŲ ERDVIŲ KONKURSE  IR TAPO VIENU IŠ NUGALĖTOJŲ 

 Konkursas skirtas geriausiai savo edukacines erdves tvarkančioms ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokykloms, profesinio mokymo įstaigoms, neformaliojo vaikų švietimo mokykloms 2018 metais išrinkti.

Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę.

Konkursą inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

VAIKŲ IR ADMINISTRACIJOS VARDU DĖKOJAME VISIEMS, KURIE SKYRĖ SAVO LAIKO IR DALYVAVO TALKOSE BEI NUOLAT PADEDA ĮGYVENDINANTI PROJEKTĄ "SVAJONIŲ SODAS".... 

AČIŪ, JŪS NUOSTABŪS...